Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
CyprusAid - Υπηρεσία Αναπτυξιακής Συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας

Συνεργασία με Κοινωνία των Πολιτών για θέματα Αναπτυξιακής Συνεργασίας

Η Υπηρεσία Αναπτυξιακής Συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας θεωρεί τη συνεργασία με την Κοινωνία των Πολιτών σε θέματα Αναπτυξιακής Συνεργασίας πολύ σημαντική για αυτό και έχει συχνές επαφές με την Κυπριακή Πλατφόρμα Μη Κυβερνητικών Οργανισμών για Αναπτυξιακή Βοήθεια (Cyprus NGO Platform “the development”), με σκοπό τη συζήτηση και προώθηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Υπουργείο Εξωτερικών