Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
CyprusAid - Υπηρεσία Αναπτυξιακής Συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας

Στατιστικά CyprusAid


Οι διάφορες συνεισφορές που αποτελούν την Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, συλλέγονται κάθε χρόνο από το Γραφείο Προγραμματισμού και ακολούθως ταξινομούνται και καταγράφονται σύμφωνα με τους κανονισμούς και οδηγίες του Οργανισμού για Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ - OECD).

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα στατιστικά που αφορούν, τόσο την κατανομή της Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας της Κυπριακής Δημοκρατίας στις διάφορες κατηγορίες δαπανών, όσο και την κατανομή της βοήθειας στις διάφορες χώρες προς τις οποίες προσφέρεται βοήθεια, υποβάλλονται κάθε χρόνο στην Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας (Development Assistance Committee) του Οργανισμού για Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (OECD) για έγκριση και συμπερίληψη στη συνολική βάση δεδομένων του Οργανισμού.

Τα στατιστικά στοιχεία της Κυπριακής Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας, όπως και άλλες σχετικές πληροφορίες, κοινοποιούνται επίσης κάθε χρόνο και στην Ευρωπαική Επιτροπή.

Στατιστικά Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας:

Το ύψος και η κατανομή της Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας στις διάφορες κατηγορίες δαπανών, φαίνονται στα έγγραφα που επισυνάπτονται για κάθε έτος ξεχωριστά, στις συνδέσεις που βρίσκονται πιο κάτω:


Στατιστικά Αναπτυξιακής Βοήθειας προς τις χώρες προτεραιότητας

Το ύψος και η κατανομή της αναπτυξιακής βοήθειας στις επιλεγείσες χώρες, φαίνονται στα έγγραφα που επισυνάπτονται για κάθε έτος ξεχωριστά, στις συνδέσεις που βρίσκονται πιο κάτω: Στατιστικά Τεχνικής βοήθειας

Πληροφορίες αναφορικά με τις υποτροφίες που παραχωρήθηκαν την περίοδο 2006-2010, κατά είδος υποτροφίας (μεγάλης διάρκειας / μικρής διάρκειας) καθώς επίσης και πληροφορίες αναφορικά με το ύψος της δαπάνης που πραγματοποιήθηκε ανά έτος για την παραχώρηση υποτροφιών, φαίνονται στα έγγραφα που βρίσκονται στις συνδέσεις πιο κάτω: Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο 2011-2013 δεν έχουν παραχωρηθεί νέες υποτροφίες.

No documents foundΚυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Υπουργείο Εξωτερικών