Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
CyprusAid - Υπηρεσία Αναπτυξιακής Συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας

Ανθρωπιστική Βοήθεια

Όπως κατέδειξε η εμπειρία κατά τη διάρκεια της κρίσης στο Λίβανο το 2006, η Κύπρος μπορεί να αναλάβει ρόλο ζωτικής σημασίας ως συντονιστικό κέντρο για τη διάθεση έκτακτης ανθρωπιστικής βοήθειας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή ένοπλων συγκρούσεων στην περιοχή, λόγω της γεωγραφικής της θέσης και των καλών σχέσεων που διατηρεί με τις χώρες της περιοχής.

Εκτός από το ρόλο του μεσολαβητή σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, η Κυβέρνηση και ο λαός της Κύπρου, έχοντας ίδια εμπειρία από την Τουρκική εισβολή του 1974, έχουν συνεισφέρει σημαντικά ποσά ανθρωπιστικής και άλλης βοήθειας προς χώρες και λαούς που βρίσκονταν σε δύσκολες καταστάσεις (λόγω φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών). Επιπρόσθετα, η CyprusAid, σε συνεργασία με τις κυβερνητικές υπηρεσίες επείγουσας ανταπόκρισης βρίσκονται σε ετοιμότητα για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και ανακούφισης ανά πάσα στιγμή, είτε υπό τη μορφή χρημάτων είτε σε είδος (π.χ. φάρμακα, ρουχισμό, σκηνές κλπ). Μερικά παραδείγματα παραχώρησης ανθρωπιστικής βοήθειας από τη Δημοκρατία κατά το 2011, αποτελούν τα παρακάτω: βοήθεια ύψους 50,000 Ευρώ προς τη Σομαλία μέσω της OCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), βοήθεια ύψους 50,000 Ευρώ προς το Σουδάν μέσω της OCHA, βοήθεια ύψους 50,000 Ευρώ προς την Αίγυπτο μέσω του "Egyptian Red Crescent", βοήθεια ύψους 50,000 Ευρώ προς την Αίγυπτο μέσω του "Cancer Hospital for children, κα.Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Υπουργείο Εξωτερικών