ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


Αγαπητοί φίλοι,

Η ανάπτυξη είναι προς το συμφέρον όλων. Αποτελεί τη μοναδική επιλογή για την επίτευξη συνθηκών σταθερότητας και ευημερίας σε οικουμενικό επίπεδο. Η καταπολέμηση της φτώχειας και η γενικότερη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου σε ολόκληρο τον πλανήτη θα συμβάλει τα μέγιστα στην εμπέδωση ενός κλίματος ασφάλειας, συνεργασίας, εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης μεταξύ των λαών και θα ελαχιστοποιήσει τις κυριότερες αιτίες που προκαλούν πολέμους, συρράξεις και συμπλοκές. Η αύξηση της συμμετοχής στην εκπαίδευση, η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας, η δημιουργία θέσεων εργασίας, η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών διεξαγωγής διεθνούς εμπορίου, η εξάπλωση της τεχνολογίας και η γενικότερη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης θα αφαιρέσουν ριζικά τους λόγους που προτρέπουν ανθρώπους προς μαζική μετανάστευση με οποιαδήποτε μέσα, θα μειώσει την απάνθρωπη μεταχείριση και εκμετάλλευση, θα συγκρατήσει τη διεθνή τρομοκρατία και θα δημιουργήσει καλύτερες προϋποθέσεις για διατήρηση του περιβάλλοντος.

Η ανάγκη διεύρυνσης και ενδυνάμωσης της διεθνούς συνεργασίας για βελτίωση της παγκόσμιας ανάπτυξης γίνεται ακόμα πιο επιτακτική κάτω από τις συνθήκες οικονομικής ύφεσης που αντιμετωπίζει η Διεθνής Κοινότητα στις μέρες μας.

Η Κύπρος συμμετέχει ενεργά στις προσπάθειες της Διεθνούς Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αύξηση και αναβάθμιση της αναπτυξιακής συνεργασίας και συνεισφέρει, στα μέτρα των δυνατοτήτων της, προς την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών.

Η ιστοσελίδα μας περιγράφει σε συντομία τις δραστηριότητες της Υπηρεσίας Αναπτυξιακής Συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας από την ίδρυση της, μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει σαν στόχο την ενημέρωση αλλά και τη γενικότερη ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης γύρω από το σημαντικό αυτό θέμα.


_______________________________________________
© 2011 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Γραφείο Προγραμματισμού
CyprusAid - Υπηρεσία Αναπτυξιακής Συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας