Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
CyprusAid - Υπηρεσία Αναπτυξιακής Συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας

Χώρες Συνεργασίας - Αναπτυξιακή Βοήθεια


ΓΟΥΙΝΕΑ ΚΟΝΑΚΡΥΟλοκληρωθέν έργο (2010): “Prevention and Treatment of HIV/AIDS in Guinea Conakry”, σε συνεργασία με τη Μη-Κυβερνητική Οργάνωση του Βατικανού «Community of Saint Egidio”. Το έργο, το οποίο χρηματοδοτήθηκε μερικώς από την Κυπριακή Δημοκρατία, με συνεισφορά ύψους €125.000, αφορούσε την παροχή αντιρετροϊικής αγωγής σε 5,700 ασθενείς HIV/AIDS, την παροχή εκπαίδευσης σε ιατρικό προσωπικό καθώς επίσης και τη δημιουργία ανάπτυξης υπηρεσιών φροντίδας από ασθενείς προς ασθενείς.


Φωτογραφίες από τη δράση του προγράμματος.


Έργο σε εξέλιξη (2011): “Development of the programme for the prevention and Treatment of HIV/AIDS in the Republic of Guinea Conakry– 2011/2012”, σε συνεργασία με τη Μη-Κυβερνητική Οργάνωση του Βατικανού «Community of Saint Egidio”. Το έργο, το οποίο χρηματοδοτήθηκε μερικώς από την Κυπριακή Δημοκρατία (€125.000), αφορά την παροχή φαρμακευτικής αγωγής σε 200 έγκυες γυναίκες με σκοπό την αποφυγή της μετάδοσης του ιού ΗΙV/AIDS στο έμβρυο (PMTCT – Preventing Mother to child Transmission), εξέταση και ψυχολογική υποστήριξη σε 1,000 άτομα (VCT service – voluntary counseling and testing), παροχή αντιρετροϊκής αγωγής σε 4,300 ασθενείς HIV/AIDS, παροχή σίτισης σε 1,200 ασθενείς με HIV/AIDS καθώς επίσης και παροχή εκπαίδευσης σε ιατρικό προσωπικό.Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Υπουργείο Εξωτερικών