Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
CyprusAid - Υπηρεσία Αναπτυξιακής Συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας

Χώρες Συνεργασίας - Αναπτυξιακή Βοήθεια


ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΧΩΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ)Ολοκληρωθέν πρόγραμμα (2006): «Protracted Relief Operation for Non-Refugee Palestinians». Για το 2006 η Κυπριακή Δημοκρατία χρηματοδότησε μερικώς το πρόγραμμα «Protracted Relief Operation for Non-Refugee Palestinians» το οποίο υλοποιείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Σίτισης. Η συνεισφορά της CyprusAid αφορούσε την παροχή τροφής σε 100 Παλαιστινιακά Ινστιτούτα για σίτιση ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού όπως παιδιά, ορφανά, ηλικιωμένα άτομα, έγκυες γυναίκες, άτομα με κάποιας μορφής αναπηρία κλπ. Η συνολική συνεισφορά της CyprusAid ανήλθε στις €280,000 και αφορούσε την παροχή σίτισης σε Παλαιστινιακά Ινστιτούτα για τους 3 τελευταίους μήνες του 2006.

Φωτογραφίες από τη δράση του προγράμματος.


Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, κατά τη Διεθνή Διάσκεψη Δωρητών για τις Παλαιστινιακές Περιοχές (Δεκέμβριος 2007), δεσμεύτηκε όπως παραχωρήσει βοήθειας ύψους 2 εκ. Δολαρίων Αμερικής προς τις Αυτόνομες Παλαιστινιακές Περιοχές, για την περίοδο 2008-2010. Η δέσμευση αυτή έχει τηρηθεί στο ακέραιο. Για αναλυτική κατάσταση των δράσεων που έχουν υλοποιηθεί κατά την περίοδο αυτή, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Τα έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί με πόρους της CyprusAid την περίοδο 2008-2010 για την Παλαιστίνη, είναι τα ακόλουθα:

Ολοκληρωθέν πρόγραμμα (2008-2009): «Support to Municipal Development and Management in the Gaza Middle Area (SMDMIII) 2007-2009». Για την περίοδο 2008-2009 η Κυπριακή Δημοκρατία έχει συνομολογήσει Συμφωνία Συνεργασίας με την Κυβέρνηση της Δανίας , με σκοπό τη χρηματοδότηση του Προγράμματος «Support to Municipal Development and Management in the Gaza Middle Area (SMDMIII) 2007-2009» το οποίο υλοποιήθηκε από την Υπηρεσία Αναπτυξιακής Συνεργασίας της Δανίας (DANIDA). Η χρηματοδότηση της Κυπριακής Δημοκρατίας ανήλθε στις €420,000 και κάλυψε την υλοποίηση κατασκευής δρόμων και υπονόμων στους Δήμους Al-Burej και Al Maghazi της Παλαιστίνης.


Φωτογραφίες από τη δράση του προγράμματος.Ολοκληρωθέν πρόγραμμα (2009): “EMOP 10817.0 Emergency Food Assistance for Operation Lifeline Gaza”, σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων. Το πρόγραμμα είχε ως στόχο την παροχή τροφίμων σε ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού. Η συνεισφορά της Κυπριακής Δημοκρατίας στο πρόγραμμα ανήλθε σε €143,620 και χρησιμοποιήθηκε για την παροχή τροφίμων σε 67,000 δικαιούχους.


Ολοκληρωθέν πρόγραμμα (2009): PRRO 10387.1 Targeted Assistance for Relief, Support to Productive Activities and Skills Development for Vulnerable Non-Refugee Palestinians”, σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων. Η συνεισφορά της Κυπριακής Δημοκρατίας στο πρόγραμμα ανήλθε στις €230,000 και χρησιμοποιήθηκε για την παροχή 522 τόνων σε αλεύρι, σε 60.290 δικαιούχους στην Παλαιστίνη. Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι συγκαταλέγονταν σε ευάλωτες - μη πρόσφυγες ομάδες του πληθυσμού της Παλαιστίνης. Το αλεύρι διανεμήθηκε στους πιο πάνω δικαιούχους μέσω της διαδικασίας «φαγητό για εργασία (food-for-work)» ή «φαγητό για εκπαίδευση (food-for training)».


Ολοκληρωθέν πρόγραμμα (2010): “Development Cooperation concerning Palestinian Civil Police Development Programme”, σε συνεργασία με το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για υλοποίηση έργων (United Nations Office for Project Services – UNOPS). Η συνεισφορά της Κυπριακής Δημοκρατίας στο πρόγραμμα ανήλθε στις €150,000 και αφορούσε την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας της αστυνομικής δύναμης των Παλαιστινιακών Αρχών.


Ολοκληρωθέν πρόγραμμα (2010): “PRRO 200037 Protracted Relief and Recovery Operations - Occupied Palestinian Territory”, σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων. Η συνεισφορά της Κυπριακής Δημοκρατίας στο πρόγραμμα ανήλθε στις €360,000 και αφορούσε την παραχώρηση κουπονιών αξίας $12 για αγορά τροφίμων από τοπικές αγορές, σε περίπου 35,000 δικαιούχους. Η παρέμβαση έγινε τον Φεβρουάριο του 2011 στις περιοχές Nablus, Qalqilia, Yatta, Hebron και Jenin της Δυτικής Όχθης.
Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Υπουργείο Εξωτερικών