Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
CyprusAid - Υπηρεσία Αναπτυξιακής Συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας

Χώρες Συνεργασίας - Αναπτυξιακή Βοήθεια


ΑΙΓΥΠΤΟΣ (ΧΩΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ)Ολοκληρωθέν πρόγραμμα (2007-2010): «Early Childhood Education Enhancement project». Tο 2007 η Κυπριακή Δημοκρατία συνομολόγησε συμφωνία συνεργασίας με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Σίτισης για τη χρηματοδότηση του προγράμματος «Early Childhood Education Enhancement (ECEE)» το οποίο αποσκοπεί στο να καταστήσει πιο ελκυστική τη φοίτηση παιδιών προσχολικής ηλικίας στα σχολεία, μέσω της διανομής τροφής σε αυτά. Η συνολική συνεισφορά της Κυπριακής Δημοκρατίας στο πρόγραμμα για την περίοδο 2007, 2008, 2009 και 2010 ανήλθε στις €718,000 και κάλυψε: α) την παροχή προγεύματος (γάλα και μπισκότα) σε 12,100 παιδιά της περιοχής Fayoum της Αιγύπτου, για τη σχολική περίοδο 2007-2008 (150 σχολικές ημέρες), β) την παροχή προγεύματος (γάλα και μπισκότα) σε 12,100 παιδιά της περιοχής Fayoum, για 45-50 σχολικές ημέρες της σχολικής περιόδου 2008-2009 , γ) την παροχή μπισκότων ενισχυμένων σε θρεπτικά συστατικά (date bars) σε 17,000 μαθητές της περιοχής Fayoum, για τη σχολική περίοδο 2009-2010 (120 σχολικές ημέρες) και δ) την παροχή μπισκότων ενισχυμένων σε θρεπτικά συστατικά (date bars) σε 18,900 μαθητές και ρυζιού σε 7,278 μαθητές για περίoδο 6 μηνών (σχολική περίοδος 2010-2011). Για το 2010, η πρώτη δραστηριότητα αφορούσε το πρόγραμμα “Early Childhood Education and Enhancement Project (ECEEP)” και η δεύτερη το πρόγραμμα “Girls Education Initiative (GEI)”.


Φωτογραφίες από τη δράση του προγράμματος.


ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Υπουργείο Εξωτερικών