Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
CyprusAid - Υπηρεσία Αναπτυξιακής Συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας

Χώρες Συνεργασίας - Αναπτυξιακή Βοήθεια


ΜΑΛΙ (ΧΩΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ)Ολοκληρωθέν έργο (2006): «Sustainable Waste Management». Το 2006, η CyprusAid συνεργάστηκε με την Υπηρεσία Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Βελγίου για τη μερική χρηματοδότηση του προγράμματος «Sustainable Waste Management in the Town of Sikasso in the Republic of Mali». Η συνεισφορά της CyprusAid ανήλθε στις €170,000 και αφορούσε την αγορά εξοπλισμού μετακίνησης σκυβάλων.


Φωτογραφίες από τον εξοπλισμό που είχε αγοραστεί με πόρους της Κυπριακής Δημοκρατίας
μέσα στα πλαίσια του προγράμματος.Ολοκληρωθέν έργο (2008-2009): «Programme for the construction of crossing-over works in Koulikoro region (PROFK I)». Για την περίοδο 2008-2009 η CyprusAid προχώρησε στη σύναψη νέας συμφωνίας με την Υπηρεσία Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Βελγίου για τη χρηματοδότηση του προγράμματος «Programme for the Construction of Crossing Over Works». Η χρηματοδότηση από την CyprusAid αφορούσε την ανέγερση 4 γεφυρών σε τέσσερα χωριά της περιφέρειας του Koulikoro, με σκοπό τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες όπου η άνοδος της στάθμης των ποταμών εμπόδιζε την τροφοδοσία και τη διακίνηση. Το ύψος της Κυπριακής χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ανήλθε στις €400,000 (€200,000 για το 2008 και €200,000 για το 2009).


Φωτογραφίες από τις δύο από τις τέσσερις γέρφυρες που έχουν κτιστεί μέσα
στα πλαίσια του προγράμματος, με πόρους της Κυπριακής Δημοκρατίας.


Έργο σε εξέλιξη (2010-2011): Programme for the construction of crossing-over works in Koulikoro region (PROFK II)”, σε συνεργασία με την Κυβέρνηση του Βελγίου. Το παρόν πρόγραμμα αφορά συνέχιση του προηγούμενου προγράμματος κατασκευής γεφυρών και προνοεί την επιδιόρθωση δρόμων στα χωριά Banamba, Tenindougou, Banco, και Minidian, καθώς και την κατασκευή δύο γεφυρών (1 στο χωριό Tizana και 1 στο χωριό Komoko) και ενός υπόγειου οχετού (culvert) στην περιοχή Sanankoro, έναντι συνολικής δαπάνης €540,000 ευρώ (€320,000 ευρώ το 2010 και €220,000 ευρώ το 2011).Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Υπουργείο Εξωτερικών