Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
CyprusAid - Υπηρεσία Αναπτυξιακής Συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας

Χώρες Συνεργασίας - Αναπτυξιακή Βοήθεια


ΛΙΒΑΝΟΣ (ΧΩΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ)Ολοκληρωθέν έργο (2007-2009): «Good Governance for Enhanced Post-War Reconstruction». Για την περίοδο 2008-2009, η Κυπριακή Δημοκρατία συνομολόγησε συμφωνία με τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών «United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT)» για τη μερική χρηματοδότηση του προγράμματος «Good Governance for Enhanced Post-War Reconstruction: An integrated approach to respond to Recovery in Southern Lebanon». Σκοπός του προγράμματος ήταν η ενίσχυση της διοικητικής υποδομής των τοπικών αρχών του Λιβάνου ώστε να συμβάλουν πιο αποτελεσματικά στην ανοικοδόμηση περιοχών του Νοτίου Λιβάνου καθώς και στην υλοποίηση 20 μικρών έργων υποδομής. Η συνεισφορά της CyprusAid στο πρόγραμμα ανήλθε γύρω στις €522,000.


Φωτογραφίες από μερικές από τις δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν από πόρους της
Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσα στα πλαίσια του προγράμματος.


Ολοκληρωθέν έργο (2009): Συνεισφορά για την ανοικοδόμηση του καταυλισμού για Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην περιοχή Nahr-El-Bared, του Λιβάνου, σε συνεργασία με την Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών για Ανακούφιση και Κατασκευή Έργων (United Nations Relief and Works Agency – UNRWA). Στη Διεθνή Διάσκεψη Δωρητών για το Λίβανο, που έλαβε χώρα στις 23 Ιουνίου στη Βιέννη, η Κυπριακή Δημοκρατία ανέλαβε δέσμευση να παραχωρήσει βοήθεια ύψους €100,000 έναντι των έργων ανοικοδόμησης του προσφυγικού καταυλισμού στην περιοχή Nahr-El-Bared του Λιβάνου.


Ολοκληρωθέν έργο (2009): “Improving teaching and learning practices in Lebanon through introducing active learning and gender sensitive approaches”, σε συνεργασία με την UNESCO. Ο σκοπός του έργου ήταν η εκπαίδευση δασκάλων σε σχολεία του Λιβάνου με θέμα την προώθηση μεθόδων διδασκαλίας με κεντρικό άξονα την ευαισθητοποίηση σε θέματα ισότητας φύλου. Η συνεισφορά της Κυπριακής Δημοκρατίας στο πρόγραμμα ανήλθε στις €14.663, ποσό που αντιστοιχεί στο συνολικό κόστος του προγράμματος.


Ολοκληρωθέν έργο (2009): “Humanitarian Mine Action in Lebanon” - Πρόγραμμα Αποναρκοθέτησης στο Λίβανο, σε συνεργασία με το “International Trust Fund for Demining and Mine Victim Assistance” (ITF) της Σλοβενίας. Η εκκαθάριση των ναρκών έγινε σε συνεργασία με τη Δανέζικη οργάνωση DanChurchAid (DCA). Η συνεισφορά της Δημοκρατίας ανήλθε στις €100,000 και χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη 2 ομάδων της DCA για περίοδο 1,5 μηνών, οι οποίες προέβησαν σε εκκαθάριση 52,850 m2 γης. Σημειώνεται ότι στο Λίβανο υπάρχουν γύρω στα 90εκ. m2 ναρκοθετημένων περιοχών, εξαιτίας των οποίων προκαλούνται σοβαροί τραυματισμοί ή/και θάνατοι.

Φωτογραφίες από τη δράση του προγράμματος.


Ολοκληρωθέν έργο (2010): “Humanitarian Mine Action in Lebanon” - Πρόγραμμα Αποναρκοθέτησης στο Λίβανο, σε συνεργασία με το “International Trust Fund for Demining and Mine Victim Assistance” (ITF) της Σλοβενίας. Η εκκαθάριση των ναρκών έγινε σε συνεργασία με τη Δανέζικη οργάνωση DanChurchAid (DCA). Η Κυπριακή συνεισφορά (€200.000) χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση μιας εκκαθαριστικής ομάδας της DCA για περίοδο 7 μηνών, η οποία προχώρησε σε εκκαθάριση περιοχής μεγέθους 96,800 m2 .


Φωτογραφίες από τη δράση του προγράμματος.Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Υπουργείο Εξωτερικών