Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
CyprusAid - Υπηρεσία Αναπτυξιακής Συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας

Χώρες Συνεργασίας - Αναπτυξιακή Βοήθεια


ΑΦΓΧΑΝΙΣΤΑΝΟλοκληρωθέν έργο (2009): "Support to the Afghan National Solidarity Programme (NSP) 2009-2011” σε συνεργασία με την Κυβέρνηση της Δανίας. Η συνεισφορά της Κυπριακής Δημοκρατίας στο πρόγραμμα, ύψους €100.000, χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή πέντε σχολείων στις περιοχές Sangcharak και Saripul του Αφχανιστάν.
Φωτογραφίες από μερικά από τα σχολεία που έχουν ανεγερθεί
μέσα στα πλαίσια του προγράμματος.Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Υπουργείο Εξωτερικών