Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
CyprusAid - Υπηρεσία Αναπτυξιακής Συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας

Χώρες Συνεργασίας - Αναπτυξιακή Βοήθεια


ΜΑΛΑΟΥΙΟλοκληρωθέν έργο (2010): “Fighting Malnutrition on people affected by HIV/AIDS in Malawi ” σε συνεργασία με τη Μη-Κυβερνητική Οργάνωση του Βατικανού «Community of Saint Egidio”. Το έργο, το οποίο χρηματοδοτήθηκε μερικώς από την Κυπριακή Δημοκρατία, με ποσό ύψους €125.000, αφορούσε την παροχή σίτισης σε 7.000 άτομα/ασθενείς με HIV/AIDS καθώς και σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού όπως υποσιτισμένα ή ορφανά παιδιά και φυλακισμένους στο Μαλάουϊ. Σημειώνεται ότι μέσα στα πλαίσια του έργου, διανέμηκαν 17,477 σάκκοι τροφίμων στις πιο πάνω κατηγορίες ατόμων.


Φωτογραφίες από τη δράση του προγράμματος.Έργο σε εξέλιξη (2011): “Strengthening of Prevention, diagnosis and treatment of HIV/AIDS in Malawi”, σε συνεργασία με τη Μη-Κυβερνητική Οργάνωση του Βατικανού «Community of Saint Egidio”. Το έργο, το οποίο χρηματοδοτήθηκε μερικώς από την Κυπριακή Δημοκρατία, με ποσό ύψους €125.000, αφορά την παροχή φαρμακευτικής αγωγής σε 1,000 έγκυες γυναίκες/ασθενείς με HIV/AIDS με σκοπό την αποφυγή της μετάδοσης του ιού στο έμβρυο (PMTCT – Preventing Mother to child Transmission), την παροχή υψηλής ποιότητας θεραπευτικής αγωγής, φροντίδας και υποστήριξης καθώς επίσης και σίτισης σε 2,000 άτομα-ασθενείς, την παροχή εκπαίδευσης σε ιατρικό προσωπικό και την προώθηση της βελτίωσης της ποιότητας των διαγνωστικών υπηρεσιών που προσφέρονται στη χώρα στον τομέα του HIV/AIDS.Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Υπουργείο Εξωτερικών