Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
CyprusAid - Υπηρεσία Αναπτυξιακής Συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας

Χώρες Συνεργασίας - Αναπτυξιακή Βοήθεια


ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ (ΧΩΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ)Έργο σε εξέλιξη (2011-2013): “Improving Trade of Animals and Products”, σε συνεργασία με την Κυβέρνηση της Σουηδίας. Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα €17.465.328 με ορίζοντα υλοποίησης τα έτη 2011-2015. Ο γενικότερος στόχος του προγράμματος αφορά την οικονομική στήριξη της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και τη μείωση της φτώχειας μέσω της απάλειψης εμποδίων που αφορούν την εμπορία ζώων και ζωικών προϊόντων. Η συνεισφορά της Κυπριακής Δημοκρατίας στο πρόγραμμα ανέρχεται στις €850,000 (€320,000 το 2011, €250,000 το 2012 και €280,000 το 2013) και αφορά την χρηματοδότηση του αυτοτελούς έργου της αγοράς και εγκατάστασης έξι κινητών μονάδων για διεξαγωγή κτηνιατρικών ελέγχων στα σύνορα της χώρας.

Φωτογραφίες από την προτεινόμενη δράση του προγράμματος.Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Υπουργείο Εξωτερικών